ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бизнес-партньорство

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД  

ОБЯВЯВА

търговски преговори за избор на фирма производител  за доставка на лед до всички обекти на Лукойл България

Документация с основните изисквания за участие в преговорите се получава   след заявяване на готовност за участие на посочените по-долу електронни адреси:

svetozar.ignatov@lukoil.bg

kpeneva@lukoil.bg

Краен срок за получаване на оферти за участие от кандидатите е 02.12.2020 г., до 16 часа.

Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които произвеждат продуктите обект на настоящата процедура за търговски преговори.

Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

 «ЛУКОЙЛ-България» ЕООД  

ОБЯВЯВА

Търговски преговори за

Избор на фирма производител/вносител за доставка на течности за чистачки и антифриз  до всички обекти на «ЛУКОЙЛ-България» или до склад на посочен от «ЛУКОЙЛ-България» логистик ;

Документация с основните изисквания за участие в преговорите се получава   след заявяване на готовност за участие на посочените по-долу електронни адреси:

svetozar.ignatov@lukoil.bg

georgi.petrov@lukoil.bg

Краен срок за получаване на оферти за участие от кандидатите е 23.11.2020 г., до 16 часа.

Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които произвеждат или внасят продуктите - обект на настоящата процедура за търговски преговори.

Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

 

 

 

Открити преговори за избор на доставчик на наливна добавка AdBlue, предназначена за продажба на бензиностанции „ЛУКОЙЛ”

 

 

 

 

Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

Адрес за изпращане на предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по търговските въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42, Светозар Игнатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открити преговори за избор на доставчик на книги (художествена литература) и музикални дискове, предназначени за продажба на бензиностанции „ЛУКОЙЛ”.

Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ДДС.
Срокът на валидност на офертите следва да е не по-малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

Адрес за изпращане на оферти:
„ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД
Дирекция по търговските въпроси
1303 София, бул. „Тодор Александров“ 42
(Светозар Игнатов)

„ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД обявява провеждането на търговски преговори  с фирми доставчици, предоставящи комплексно обслужване  на обектите чрез доставка и съхранение на стоки, предназначени за продажба във верига бензиностанции „ЛУКОЙЛ“ .
Срок за запитвания и получаване на документи до 15 август 2018 г., до 16.00 часа на имейл Ililova@lukoil.bg.
Подробности на телефон 02/91 74 124 .

Във връзка с разширяването на дейността си, ЛУКОЙЛ България предлага отлични условия за партньорство по договор за ФРАНЧАЙЗ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛИТЕ:

  • Да са собственици на обекти или парцели, които нямат тежести;

  • Местоположение: на оживен път или в градове с население над 20 000 жители, с интензивно движение;

  • Площ на парцелите не по-малко от 1 600 кв.м., с лице 50 м;

  • Видимост на обекта или парцела: от разстояние не по-малко от 100 м;

  • Готовност на собственика да инвестира в изграждане или привеждане на обекта в съответствие със стандартите на ЛУКОЙЛ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Писмо за намерение на кандидата;

  • Нотариален акт на кандидата;

  • Скица на парцела;

  • Генерален план на обекта (ако има такъв);

  • Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията.

​„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

бул. „Тодор Александров” 42 1303 София