ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бизнес-партньорство

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

ПОКАНА

за провеждане на търговски преговори с производители / вносители на група продукти течности за чистачки, антифриз и бутилирана добавка AdBlue

С настоящото бихме желали да Ви уведомим за стартиране на процедура по преговори за доставка на течности за чистачки, антифриз и бутилирана добавка AdBlue на обекти от веригата бензиностанции „ЛУКОЙЛ“, считано от 02 февруари 2024 г.

Ако считате, че представляваната от Вас фирма отговаря на изискванията и желаете да участвате в преговорите, моля да го заявите писмено към нас в срок до 19 февруари 2024 г. понеделник до 16.00 часа на и-мейли: svetozar.ignatov@lukoil.bg; vesela.mihailova@lukoil.bg.

 

“ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  

ПОКАНА

за провеждане на търговски преговори

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД обявява провеждане на търговски преговори за избор на една или повече основни логистични компании, предоставящи комплексно, коректно и висококачествено обслужване  на обектите чрез доставка и съхранение на стоки, предназначени за продажба в магазините към бензиностанции „ЛУКОЙЛ” 

Изискванията за участие и допълнителна информация за изготвяне на оферта се получават при заявяване на интерес за участие и подписване на Споразумение за конфиденциалност.
Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 09.02.2024 г., до 16 часа.
• Участие в Преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които отговарят на минималните изисквания на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ
• Приблизителна дата за започване на услугата (доставката) - 01.04.2024г.
• Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 90 дни от датата на провеждане на търга.
• Адрес за изпращане на офертни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД, на вниманието на Светозар Игнатов, Ръководител отдел „Непетролни стоки и услуги“, 1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42,

svetozar.ignatov@lukoil.bg

25 Януари, 2024 г.

«ЛУКОЙЛ-България» ЕООД 

ПОКАНА

за провеждане на търговски преговори за доставка на течности за чистачки и антифриз

С настоящата покана бихме желали да Ви уведомим за стартиране на процедура по преговори за доставка на течности за чистачки и антифриз на обекти от веригата бензиностанции „ЛУКОЙЛ“, считано от 01 Август 2023 г.
Компании, които имат желание да участват в преговорите, могат да го заявят писмено в срок до 14 август 2023 г. понеделник до 16.00 часа на и-мейли: svetozar.ignatov@lukoil.bg; vesela.mihailova@lukoil.bg.  

​„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по търговските въпроси

бул. „Тодор Александров” 42 1303 София

 

«ЛУКОЙЛ-България» ЕООД  

ПОКАНА

за провеждане на търговски преговори с производители / вносители на група продукти електронни наргилета

С настоящата покана бихме желали да Ви уведомим за стартиране на процедура по преговори за доставка на електронни наргилета на обекти от веригата бензиностанции „ЛУКОЙЛ“, считано от 6 юли 2023 г.

Компании, които имат желание да участват в преговорите, могат да го заявят писмено към "ЛУКОЙЛ България", в срок до 14 юли 2023 г. на електронна поща svetozar.ignatov@lukoil.bg; vesela.mihailova@lukoil.bg.