ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бизнес-партньорство

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД 

ОБЯВЯВА

Tърговски преговори за Избор на фирма - производител/вносител за доставка на електронни наргилета до всички обекти на Лукойл България или до склад на посочен от ЛУКОЙЛ логистик ;

• Документация с основните изисквания за участие в преговорите се получава   след заявяване на готовност за участие на посочените по-долу електронни адреси:
svetozar.ignatov@lukoil.bg
georgi.petrov@lukoil.bg

Краен срок за получаване на оферти за участие от кандидатите е 31.05.2022 г., до 16 часа.
Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които произвеждат или внасят продуктите обект на настоящата процедура за търговски преговори.
• Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

 

«ЛУКОЙЛ-България» ЕООД  

ОБЯВЯВА

търговски преговори за избор на фирма производител  за доставка на пакетирани сандвичи до всички бензиностанции на «ЛУКОЙЛ-България»

• Документация с основните изисквания за участие в преговорите се получава   след заявяване на готовност за участие на посочените по-долу електронни адреси:
svetozar.ignatov@lukoil.bg
angela@lukoil.bg

Краен срок за получаване на оферти и мостри от кандидатите е 17.01.2022 г., до 16 часа.
Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които произвеждат продуктите, предмет на настоящото обявление.
• Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

ОБЯВЯВА

търговски преговори за избор на фирма производител/вносител за доставка на асортимент „Играчки“ до всички обекти на Лукойл България или до склад на посочен от ЛУКОЙЛ логистик

Документация с основните изисквания за участие в преговорите се получава   след заявяване на готовност за участие на посочените по-долу електронни адреси:
svetozar.ignatov@lukoil.bg
georgi.petrov@lukoil.bg

Краен срок за получаване на оферти за участие от кандидатите е 30.07.2021 г., до 16 часа.
Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които произвеждат или внасят продуктите обект на настоящата процедура за търговски преговори.

Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД  

ОБЯВЯВА

търговски преговори за избор на фирма производител  за доставка на лед до всички обекти на Лукойл България

Документация с основните изисквания за участие в преговорите се получава   след заявяване на готовност за участие на посочените по-долу електронни адреси:

svetozar.ignatov@lukoil.bg

kpeneva@lukoil.bg

Краен срок за получаване на оферти за участие от кандидатите е 02.12.2020 г., до 16 часа.

Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които произвеждат продуктите обект на настоящата процедура за търговски преговори.

Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

 «ЛУКОЙЛ-България» ЕООД  

ОБЯВЯВА

Търговски преговори за

Избор на фирма производител/вносител за доставка на течности за чистачки и антифриз  до всички обекти на «ЛУКОЙЛ-България» или до склад на посочен от «ЛУКОЙЛ-България» логистик ;

Документация с основните изисквания за участие в преговорите се получава   след заявяване на готовност за участие на посочените по-долу електронни адреси:

svetozar.ignatov@lukoil.bg

georgi.petrov@lukoil.bg

Краен срок за получаване на оферти за участие от кандидатите е 23.11.2020 г., до 16 часа.

Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които произвеждат или внасят продуктите - обект на настоящата процедура за търговски преговори.

Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

 

 

 

Открити преговори за избор на доставчик на наливна добавка AdBlue, предназначена за продажба на бензиностанции „ЛУКОЙЛ”

 

 

 

 

Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

Адрес за изпращане на предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по търговските въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42, Светозар Игнатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открити преговори за избор на доставчик на книги (художествена литература) и музикални дискове, предназначени за продажба на бензиностанции „ЛУКОЙЛ”.

Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ДДС.
Срокът на валидност на офертите следва да е не по-малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

Адрес за изпращане на оферти:
„ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД
Дирекция по търговските въпроси
1303 София, бул. „Тодор Александров“ 42
(Светозар Игнатов)

„ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД обявява провеждането на търговски преговори  с фирми доставчици, предоставящи комплексно обслужване  на обектите чрез доставка и съхранение на стоки, предназначени за продажба във верига бензиностанции „ЛУКОЙЛ“ .
Срок за запитвания и получаване на документи до 15 август 2018 г., до 16.00 часа на имейл Ililova@lukoil.bg.
Подробности на телефон 02/91 74 124 .

Във връзка с разширяването на дейността си, ЛУКОЙЛ България предлага отлични условия за партньорство по договор за ФРАНЧАЙЗ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛИТЕ:

  • Да са собственици на обекти или парцели, които нямат тежести;

  • Местоположение: на оживен път или в градове с население над 20 000 жители, с интензивно движение;

  • Площ на парцелите не по-малко от 1 600 кв.м., с лице 50 м;

  • Видимост на обекта или парцела: от разстояние не по-малко от 100 м;

  • Готовност на собственика да инвестира в изграждане или привеждане на обекта в съответствие със стандартите на ЛУКОЙЛ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Писмо за намерение на кандидата;

  • Нотариален акт на кандидата;

  • Скица на парцела;

  • Генерален план на обекта (ако има такъв);

  • Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията.

​„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

бул. „Тодор Александров” 42 1303 София