ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бизнес-партньорство

«ЛУКОЙЛ-България» ЕООД 

ПОКАНА

за провеждане на търговски преговори за доставка на течности за чистачки и антифриз

С настоящата покана бихме желали да Ви уведомим за стартиране на процедура по преговори за доставка на течности за чистачки и антифриз на обекти от веригата бензиностанции „ЛУКОЙЛ“, считано от 01 Август 2023 г.
Компании, които имат желание да участват в преговорите, могат да го заявят писмено в срок до 14 август 2023 г. понеделник до 16.00 часа на и-мейли: svetozar.ignatov@lukoil.bg; vesela.mihailova@lukoil.bg.  

​„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по търговските въпроси

бул. „Тодор Александров” 42 1303 София

 

«ЛУКОЙЛ-България» ЕООД  

ПОКАНА

за провеждане на търговски преговори с производители / вносители на група продукти електронни наргилета

С настоящата покана бихме желали да Ви уведомим за стартиране на процедура по преговори за доставка на електронни наргилета на обекти от веригата бензиностанции „ЛУКОЙЛ“, считано от 6 юли 2023 г.

Компании, които имат желание да участват в преговорите, могат да го заявят писмено към "ЛУКОЙЛ България", в срок до 14 юли 2023 г. на електронна поща svetozar.ignatov@lukoil.bg; vesela.mihailova@lukoil.bg.


 

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД 

ОБЯВЯВА

Tърговски преговори за Избор на фирма - производител/вносител за доставка на електронни наргилета до всички обекти на Лукойл България или до склад на посочен от ЛУКОЙЛ логистик ;

• Документация с основните изисквания за участие в преговорите се получава   след заявяване на готовност за участие на посочените по-долу електронни адреси:
svetozar.ignatov@lukoil.bg
georgi.petrov@lukoil.bg

Краен срок за получаване на оферти за участие от кандидатите е 31.05.2022 г., до 16 часа.
Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които произвеждат или внасят продуктите обект на настоящата процедура за търговски преговори.
• Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

ОБЯВЯВА

търговски преговори за избор на фирма производител/вносител за доставка на асортимент „Играчки“ до всички обекти на Лукойл България или до склад на посочен от ЛУКОЙЛ логистик

Документация с основните изисквания за участие в преговорите се получава   след заявяване на готовност за участие на посочените по-долу електронни адреси:
svetozar.ignatov@lukoil.bg
georgi.petrov@lukoil.bg

Краен срок за получаване на оферти за участие от кандидатите е 30.07.2021 г., до 16 часа.
Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС, които произвеждат или внасят продуктите обект на настоящата процедура за търговски преговори.

Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.