ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Търговия на едро

 

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД е основен дистрибутор на вътрешния пазар на висококачествени горива, производство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

Информация за предлаганите продукти, условията на покупка, доставка и изискванията за сключване на договор можете да получите на wholesale.lukoil.bg , както и на посочените в раздел „Контакти” телефони и мейл-адреси.

 

Вход за клиенти

Съгласно решение на КЗК, "ЛУКОЙЛ-България" ЕООД няма право публично да обявява информация за цените си на едро. При законов интерес и законооправдана необходимост, съответните държавни структури могат да се обръщат пряко към Дружеството за получаване на съответната информация, при спазване на установената законова процедура. Търговската информация за цени на едро е достъпна само за клиенти със сключен договор с "ЛУКОЙЛ-България". Данните за достъп се предоставят при подписване на договора.

  • Cвободен складов капацитет_08-2022

Лесно запалима течност. Предназначен за изгаряне в стационарни, промишлени, технологични битови котли, пещи и инсталации, в които горивото се подава под налягане. Съхранява се в затворени резервоари. Съответства на нормативните изисквания. Транспортирането се извършва с авто- и ж.п. цистерни, отговарящи на изискванията за превоз на течни запалими вещества. Съгласно класификация на ООН продукта е с UN№1202.

Гориво за реактивни двигатели JET A-1 представлява сложна смес от въглероди, лесно запалима течност. Горивото за реактивни двигатели JET A-1 отговаря на изискванията на Издание №28- март 2015г. на Обединените експлоатационни системи за гориво JET A-1 (AFQRJOS).

Произведен от пряко дестилатни керосинови фракции, облагородени чрез хидроочистване.  Съхранява се в затворени резервоари, тръбопроводи, цистерни и други вместимости, предназначении само за гориво за реактивни двигатели JET A-1. 

Втечнен, безцветен газ. Предназначен за автомобили, пригодени да работят с втечнен, въглеводороден газ или за комунално — битови и енергийни цели. Чрез смесването на пропан, пропен, бутан и бутени, получении при преработката на нефт. Отговаря на установените нормативни изисквания. Съхранява се в закрити резервоари при спазване изискванията за работа с газове въглеводородни втечнени. 

Транспортира се в авто и ж.п. цистерни, предназначении за превоз на втечнени газове. Съгласно Класификацията на ООН продукта е с UN №1965. 

Горива за вътрешния пазар

Масла

Нефтохимикали и полимери