ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Обща информация

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД е търговско дружество с огромен икономически и човешки потенциал и с утвърден авторитет. Компанията е лидер в търговията и дистрибуцията на висококачествени горива, полимери и нефтохимикали, производство на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.            

Със своите над 200 обекта — собствени и на франчайз, веригата бензиностанции "ЛУКОЙЛ" е най-динамично развиващата се на българския пазар на течни горива. Тя предлага на своите клиенти висококачествени продукти, отлично обслужване и комфорт.

Развитието на „ЛУКОЙЛ България" ЕООД, като част от нефтената компания ОАО „ЛУКОЙЛ", е тясно свързано със стратегическата цел на компанията — да се утвърди като една от водещите петролни компании в света.

Следвайки тази цел, Политиката на „ЛУКОЙЛ България" ЕООД е насочена към постигането на динамично и устойчиво развитие, и поддържане на висока конкурентоспособност чрез гъвкаво решаване на социално — икономическите задачи.

Управлението на цялостната дейност, устойчивото екологично развитие, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и ефективното управление на енергията, са съобразени с европейските и държавни нормативни актове и отговорностите към обществото.

  • Политика-ЛУКОЙЛ-България

 

„ЛУКОЙЛ-България" e първата компания от петролния бранш у нас, защитила сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 за енергиен мениджмънт. Тя е и единствената с четири сертификата за съответствие с международните стандарти: ISO 50001 — енергиен мениджмънт, ISO 9001 — качествено управление, ISO 14001 — управление на околната среда и ISO 45001 — управление на здравето и безопасните условия на труд.

 

  • ISO: 9001
  • ISO 50001:2011
  • ISO 14001
  • ISO 45001