ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Обща информация

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД е търговско дружество с огромен икономически и човешки потенциал и с утвърден авторитет. Компанията е лидер в търговията и дистрибуцията на висококачествени горива, полимери и нефтохимикали, производство на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.            

Със своите над 200 обекта — собствени и на франчайз, веригата бензиностанции "ЛУКОЙЛ" е най-динамично развиващата се на българския пазар на течни горива. Тя предлага на своите клиенти висококачествени продукти, отлично обслужване и комфорт.

 

 

 

Развитието на „ЛУКОЙЛ България" ЕООД, като част от нефтената компания ПАО „ЛУКОЙЛ", е тясно свързано със стратегическата цел на компанията — да се утвърди като една от водещите петролни компании в света.

Следвайки тази цел, Политиката на „ЛУКОЙЛ България" ЕООД е насочена към постигането на динамично и устойчиво развитие, и поддържане на висока конкурентоспособност чрез гъвкаво решаване на социално — икономическите задачи.

Управлението на цялостната дейност, устойчивото екологично развитие, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и ефективното управление на енергията, са съобразени с европейските и държавни нормативни актове и отговорностите към обществото.

 

  • Политика-ЛУКОЙЛ-България

 

 

Компанията развива своята дейност в пълно съответствие с изискванията на международните стандарти за управление на качеството, екологията, безопасността и ефективното оползотворяване на енергията. През 2015 г. тя стана първата българска компания от петролния сектор, сертифицирана за съответствие с международните стандарти ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 и ISO 50001.

 

 

 

 

Оттогава насам ежегодно "ЛУКОЙЛ-България" успешно провежда ежегодна сертификация и ресертификация за съответствие с международните стандарти. През 2021 г. Дружеството сертифицира  своята дейност в сферата на екологически чистите биогорива според изискванията на ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

  • ISO: 9001
  • ISO 50001:2011
  • ISO 14001
  • ISO 45001