ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирмени карти

Бързо, сигурно и удобно средство за безналично плащане в бензиностанции ЛУКОЙЛ!

В случай, че Вие изразходвате повече от 500 литра гориво на месец, “ЛУКОЙЛ България” ЕООД Ви предлага сключване на договор за ползване на следните фирмени ЛУКОЙЛ-карти за разсрочено плащане на горива, стоки и услуги:

Фирмена карта тип В — за закупуване на всички видове горива, стоки и услуги

Фирмена карта тип Г — за закупуване на всички видове горива

Фирмена карта тип ДГ — само за дизелово гориво

Запознайте се с техните преимущества!

Фирмените ЛУКОЙЛ карти Ви осигуряват:

 • Безналично разплащане във всички обекти на "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с изгодни отстъпки;

 • Безплатни карти /издаването и самите карти/;

 • Безплатен сервиз на картите /обслужването на картите и движението по тях/;

 • Закупуване на горива, стоки и услуги при условията на разсрочено плащане;

 • Лесен контрол и точна информация за разходите през периода, чрез използване на онлайн справки;

 • Бързо обслужване от квалифициран персонал;

 • Достъп до качествените горива и стоки в мрежата търговски обекти в цялата страна и по всяко време на денонощието;

 • Няма ограни чение по отношение на количествата заредени горива и броя на заявените карти.

 • Защита на всяка карта с Персонален Индивидуален Номер — ПИН-код;

 • Фактурирането се извършва веднъж месечно, като се предоставя електронна фактура в срок до 10-то число на месеца, последващ фактурирания период.

Фирмените ЛУКОЙЛ карти могат да бъдат издадени по избор на клиента:

 • на името на организацията /за всички автомобили и лица/;

 • на определено физическо лице /без ограничение на използваните автомобили/;

 • на регистрационен номер на автомобил /без ограничение на лицата, ползващи картата/