ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бизнес-партньорство

 

 

Открити преговори за избор на доставчик на

„КАФЕ НА ЗЪРНА И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛИ НАПИТКИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНИ БАРОВИ КАФЕ-МАШИНИ И ДРУГО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛИ НАПИТКИ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕМОНТ, ПРОФИЛАКТИКА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА ПОЛЗВАНЕ ОБОРУДВАНЕ ИЗЦЯЛО ЗА СВОЯ СМЕТКА И СЪС СВОИ СЛУЖИТЕЛИ И МАТЕРИАЛИ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД”

 

 

 • Документацията за участие в преговорите се получава срещу заплатена такса за участие на адрес:

 •  

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по търговските въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Отдел „ОПНСУ“ – Татяна Христова тел. 02/9174 (281); моб. 0879 008 972

 • Цената на документацията е 500 лева с вкл.ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Краен срок за получаването на екземпляр от  документацията: до 29.11.2018г. до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 13.12.2018г., до 16.00 часа.

Участие в преговорите могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 • Срокът на валидност на офертите следва да е не по малък от 180 дни от датата на провеждане на преговорите.

 • Адрес за изпращане на предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Татяна Христова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД обявява провеждането на търговски преговори  с фирми доставчици, предоставящи комплексно обслужване  на обектите чрез доставка и съхранение на стоки, предназначени за продажба във верига бензиностанции „ЛУКОЙЛ“ .
Срок за запитвания и получаване на документи до 15 август 2018 г., до 16.00 часа на имейл Ililova@lukoil.bg.
Подробности на телефон 02/91 74 124 .

Във връзка с разширяването на дейността си, ЛУКОЙЛ България предлага отлични условия за партньорство по договор за ФРАНЧАЙЗ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛИТЕ:

 • Да са собственици на обекти или парцели, които нямат тежести;

 • Местоположение: на оживен път или в градове с население над 20 000 жители, с интензивно движение;

 • Площ на парцелите не по-малко от 1 600 кв.м., с лице 50 м;

 • Видимост на обекта или парцела: от разстояние не по-малко от 100 м;

 • Готовност на собственика да инвестира в изграждане или привеждане на обекта в съответствие със стандартите на ЛУКОЙЛ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Писмо за намерение на кандидата;

 • Нотариален акт на кандидата;

 • Скица на парцела;

 • Генерален план на обекта (ако има такъв);

 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията.

​„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

бул. „Тодор Александров” 42 1303 София