ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Новина

Устойчивото развитие - приоритет за компаниите от Групата "ЛУКОЙЛ"

{ 7.9.2018 г. 0:00:00 }

​В събитието взеха участие Общественият съвет за партньорство на «ЛУКОЙЛ  Нефтохим Бургас» АД, представители на «ЛУКОЙЛ България» ЕООД, на държавната и местната администрация, бургаската академична и културна общественост, депутати и журналисти. Участниците в срещата се запознаха с Програмите на Групата «ЛУКОЙЛ» и някои интересни проекти, насочени към социално-икономическо развитие на регионите, в които работи Компанията.

«ЛУКОЙЛ  Нефтохим Бургас» и «ЛУКОЙЛ България» представиха принципите и постиженията на своята социално отговорна политика в сферите на екологията, промишлената безопасност и охрана на труда, персонала, работната среда, социалното партньорство, както и някои от големите си проекти за подкрепа на ​българския спорт, култура и образование. От 1999 г. насам двете дъщерни дружества на «ЛУКОЙЛ» в България са вложили в благотворителни и спонсорски проекти над 76 млн. лева. 

  • Новина във формат PDF

Това може да е интересно